Flygvaruhuset


» Krama någon i dag och vårda dina relationer! «


Det talas om kärlek och rätten till kärlek.
Vem bestämmer egentligen över vem du ska få älska?
Och vem får egentligen tycka till om vem som ska få älska?

Att kärlek är något som berör många, om inte alla människor, och det har nog inte undgått någon att känna kärlek vid något tillfälle, oavsett om man är ung eller gammal. Vi vill alla känna kärlek och att visa kärlek till en annan person är något som vi alla vill göra. Hur man definierar kärlek är olika från person till person (det är bara att kolla vad olika besökare anser vad kärlek är genom att se vad kärlek är för dem). Frågan är om alla tycker att alla kärlek är bra kärlek och var drar man egentligen gränsen för vad bra kärlek är för något? Och vem är det som bestämmer vad som är bra kärlek och vad som inte är bra kärlek?

I Sverige finns en lagstiftning som beslutats i riksdagen, bland annat finns det en äktenskapsbalk och en lagstiftning som reglerar registrerat partnerskap (juridiskt motsvarande lagstiftning för samkönade förhållanden). Den svenska lagstiftningen kan vi alla påverka utifrån den demokrati som råder i landet, det som kan vara svårare att påverka är samhällsnorm och individers enskilda sunda förnuft och förstånd.

Den svenska lagstiftningen om kärlek

Den svenska lagstiftningen kan sammanfattas som att om du är myndig, det vill säga minst 18 år, så får du ingå äktenskap (sedan mitten av 2009 har kön ingen betydelse, det vill säga man och man, kvinna och kvinna, man och kvinna har samma förutsättningar). Du får ha samlag med annan person när du är lägst 15 år (oavsett om det är med någon av samma kön eller av det motsatta könet).

Hur ser religioner och människor på kärlek?

Den svenska lagstiftningen utgår från de kristna värderingar som råder i Sverige och en tankeställare är vad som kan hända med den svenska lagstiftningen, vartefter människor med utländsk härkomst och andra religioner blir invalda i den svenska riksdagen. Det är bra att Sverige blir representerat utifrån dess befolkning, och värderingar, för vem säger i sig att det är de kristna värderingar som ska råda(det finns visserligen ett kristet parti i Sverige, så svaret kan bli olika beroende på vem
man ställer frågan till).

Vad anser Krama Mig?

All kärlek är bra kärlek, så länge kärleken mellan båda individerna är äkta och att kärleken bygger på respekt, frivillighet och att allt är ömsesidigt i en positiv aura. I ett kärleksförhållande ska ingen behöva känna sig, eller vara, i underläge eller finna sig hotad eller ha maktbegär.

Kärleken är universal och kärleken mellan kvinna och kvinna, man och man, kvinna och man och ålder har ingen betydelse, så länge kärleken är äkta och att ni vågar visa äkta kärlek till varandra.

Krama Mig anser att all kärlek är bra kärlek och att du ska ha rätten att få bestämma vem du vill älska och vem du självständigt, tillsammans med din älskade, ska få bestämma vem du ska leva ditt liv med. Krama Mig anser att så länge inga kränkningar råder, så är kärleken något magiskt och rätten att bestämma över andra människors liv ska vara så lite så möjligt, så länge alla har de grundläggande möjligheterna till ett självständigt liv.

Ovanstående inlägg publicerades 2011-12-04 klockan 12:06. Visste du att med positiva förebilder blir världen lite bättre med små, enkla medel?

Presentkorttorget
Dagens grattis
.
Krama Mig tipsar
Tips
Visste du att Krama Mig har över 500 kärleksdikter på svenska och engelska? Hitta din favorit till att ge till din partner och vän!
Bra för alla relationer
  • När du ska ha födelsedagsfest, bröllop eller annat jubileum finns kärleksfulla standupkomiker som bidrar med glädje!

Krama Mig tipsar
Tänkvärt på Twitter