Tur i kärlek och spel?
Med Sveriges nyaste casinon kan du få tur i både kärlek och spel!

Med freespin kan du testa att spela för nöjes skull.

» Krama någon i dag och vårda dina relationer! «


Ett tryggt boende är något som alla ska ha rätt till och genom att införa en nationell trygghetspolicy, side effects treat kan vi ge en bra grund för alla kommuners invånare och hyresgäster att känna trygghet i sitt boende.

En nationell trygghetspolicy för det trygga boendet är en förutsättning för att kommunerna ska ta ett större ansvar för sina invånare. Med en trygghetspolicy som grund, cheap där det framgår hur, price med vad och på vilket sätt man ska jobba, ger det kommunernas fullmäktige, dess tjänstemän och de personella resurser som står till förfogande (polis, allmännyttiga fastighetsbolag och andra samverkande parter) en övergripande helhetsperspektiv på hur trygghetsperspektivet ska genomsyras i alla beslut som fattas.

Det finns olika förutsättningar, som ekonomiska och demografiska faktorer, för Sveriges kommuner, att arbeta för att skapa ett tryggt närområde och trygghetsarbetet görs på olika sätt runtom bland kommunerna. Krama Mig har kartlagt Stockholms kommuner och kommit fram till att Sollentuna och Nynäshamn är två bra kommuner, medan Huddinge är mindre bra kommun för det trygga boendet.
Att trygghetsarbetet kan se ut på olika sätt är förståeligt, men det krävs en grundläggande policy om att och på vilket sätt man ska arbeta för tryggheten och det måste finnas samordnade resurser för att nå ett övergripande mål. Därför behövs det en trygghetspolicy som ger riktlinjer och att det finns samordnare som ser efter att riktlinjerna och direktiven efterlevs.

Ett tryggt boende är något som vi alla behöver, oavsett var i landet vi bor. De allra flesta kommuner har ett allmännyttigt fastighetsbolag och ett större ansvar borde ligga på fastighetsbolagen och dess ledningsgrupper, så att de boende i kommunen kan få tillgodosett. Om vi känner oss otrygga i vårt eget boende, skapas en negativ spiral, där vi till slut hamnar i en situation där vi inte kan ge något tillbaka till samhället, utan ses mer som en börda för kommunen. Trygghetspolicyn för det trygga boendet bör ligga under Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags (SABO) paraply och ansvar och att det ställs krav på samtliga kommuner att de ansluts och är aktiva i denna sammanslutning.

Trygghet är en upplevd känsla för individen och den trygghet som du känner eller inte känner, ser annorlunda ut för någon annan. Det som är viktigt är att du känner att din känsla av trygghet tillgodoses och fullfylls, så att du kan känna trygghet i vardagen. Det är därför av yttersta vikt att det finns en nationell policy för ett aktivt trygghetsarbete för alla Sveriges kommuner. Med en nationell trygghetspolicy för det trygga boendet kan du känna dig trygg med att var än du bor i landet, så finns det ett aktivt grundläggande arbete i kommunen för tryggheten och för ett tryggt boende.

Läs mer om Krama Mig´s trygghetsundersökning 2010 och om projektet Det trygga boendet!

2010-12-02 Krama Mig
Ett tryggt boende är något som alla ska ha rätt till och genom att införa en nationell trygghetspolicy, story kan vi ge en bra grund för alla kommuners invånare och hyresgäster att känna trygghet i sitt boende.

En nationell trygghetspolicy för det trygga boendet är en förutsättning för att kommunerna ska ta ett större ansvar för sina invånare. Med en trygghetspolicy som grund, physician där det framgår hur, med vad och på vilket sätt man ska jobba, ger det kommunernas fullmäktige, dess tjänstemän och de personella resurser som står till förfogande (polis, allmännyttiga fastighetsbolag och andra samverkande parter) en övergripande helhetsperspektiv på hur trygghetsperspektivet ska genomsyras i alla beslut som fattas.

Det finns olika förutsättningar, som ekonomiska och demografiska faktorer, för Sveriges kommuner, att arbeta för att skapa ett tryggt närområde och trygghetsarbetet görs på olika sätt runtom bland kommunerna. Krama Mig har kartlagt Stockholms kommuner och kommit fram till att Sollentuna och Nynäshamn är två bra kommuner, medan Huddinge är mindre bra kommun för det trygga boendet.
Att trygghetsarbetet kan se ut på olika sätt är förståeligt, men det krävs en grundläggande policy om att och på vilket sätt man ska arbeta för tryggheten och det måste finnas samordnade resurser för att nå ett övergripande mål. Därför behövs det en trygghetspolicy som ger riktlinjer och att det finns samordnare som ser efter att riktlinjerna och direktiven efterlevs.

Ett tryggt boende är något som vi alla behöver, oavsett var i landet vi bor. De allra flesta kommuner har ett allmännyttigt fastighetsbolag och ett större ansvar borde ligga på fastighetsbolagen och dess ledningsgrupper, så att de boende i kommunen kan få tillgodosett. Om vi känner oss otrygga i vårt eget boende, skapas en negativ spiral, där vi till slut hamnar i en situation där vi inte kan ge något tillbaka till samhället, utan ses mer som en börda för kommunen. Trygghetspolicyn för det trygga boendet bör ligga under Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags (SABO) paraply och ansvar och att det ställs krav på samtliga kommuner att de ansluts och är aktiva i denna sammanslutning.

Trygghet är en upplevd känsla för individen och den trygghet som du känner eller inte känner, ser annorlunda ut för någon annan. Det som är viktigt är att du känner att din känsla av trygghet tillgodoses och fullfylls, så att du kan känna trygghet i vardagen. Det är därför av yttersta vikt att det finns en nationell policy för ett aktivt trygghetsarbete för alla Sveriges kommuner. Med en nationell trygghetspolicy för det trygga boendet kan du känna dig trygg med att var än du bor i landet, så finns det ett aktivt grundläggande arbete i kommunen för tryggheten och för ett tryggt boende.

Läs mer om Krama Mig´s trygghetsundersökning 2010 och om projektet Det trygga boendet!

2010-12-02 Krama Mig

Ovanstående inlägg publicerades 2011-09-03 klockan 13:49. Visste du att med positiva förebilder blir världen lite bättre med små, enkla medel?

Presentkorttorget
Dagens grattis
.
Krama Mig tipsar
Tips
Visste du att Krama Mig har över 500 kärleksdikter på svenska och engelska? Hitta din favorit till att ge till din partner och vän!
Bra för alla relationer
  • När du ska ha födelsedagsfest, bröllop eller annat jubileum finns kärleksfulla standupkomiker som bidrar med glädje!

Krama Mig tipsar

Tänkvärt på Twitter