Tur i kärlek och spel?
Med Sveriges nyaste casinon kan du få tur i både kärlek och spel!

Med freespin kan du testa att spela för nöjes skull.

» Krama någon i dag och vårda dina relationer! «Krama Mig verkar för
att individen ska ha en grundläggande trygghet i vardagen och möjlighet att utvecklas för att kunna sprida romantik, viagra sale health kärlek och glädje i vardagen till sina medmänniskor. Sedan 2006 har www.KramaMig.nu funnits på nätet och har under åren utvecklats med och för besökaren i fokus. Krama Mig ser kvalité framför kvantitet och har en jämn ström av besökare som ofta återkommer för att få tips om sunda relationer i vardagen.

 • Är du intresserad av bostadspolitik eller frågor som berör engagemang och trygghet?
 • Vill du bidra med redaktionellt material som handlar om romantik, kärlek och glädje?
 • Vill du engagera dig för sunda relationer där alla har möjlighet att få en grundtrygghet i vardagen för att kunna utvecklas som individer och som gynnar individen och nära och kära?
 • Vill du delta i eller anordna en studiecirkel inom ett specifikt ämne eller område?
 • Vill du sprida Krama Mig´s budskap i din stad eller bostadsområde?

Känner du att du står bakom Krama Mig´s vision och mål och svarat ja på ovanstående frågor, är du välkommen att höra av dig för vidare samtal om hur du kan engagera dig i olika projekt och engagemang inom ramen av Krama Mig´s regi.

Vad kan du förvänta dig?


Det finns många sätt att engagera dig inom Krama Mig, beroende på tid och intresse från din sida. Krama Mig för gärna en konstruktiv dialog om hur just du kan involvera dig som gynnar både dig och Krama Mig´s vision och mål.

 • Om du vill bidra med redaktionellt material – som ex.vis krönikor, filmkrönikör eller skribent – har du stor frihet att skriva när du vill och efter överenskommelse få det publicerat på www.KramaMig.nu. Utgångspunkten är att du ska stå med namn och bild i samband med ditt publicerade material, om inte annat överenskommes beroende på ämne.
 • Om du vill anordna studiecirkel i ditt närområde, kan Krama Mig vara behjälplig med att administration och kontakter inför, under och efter studiecirkeln och i viss del även med mer personella resurser om det går att koordinera detta.
 •  Om du vill sprida Krama Mig´s budskap i ditt närområde, kan du få sådant stöd och material så att du fritt kan bidra med att nå ut budskapet om ett humant samhälle.
 • Om du vill engagera dig i projekt och arrangemang, kan du förvänta dig stöd från Krama Mig under hela projektets gång. Tillsammans sätter vi upp mål, ansvarsområden, tillvägagångssätt och rapportering inför publicering. Tillsammans ser vi att en bra samverkan gynnar Krama Mig´s besökare och projektets målgrupper. Du förväntas fullfölja de åtaganden som du tackat ja till.


Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar! Kontakta Krama Mig!Krama Mig verkar för
att individen ska ha en grundläggande trygghet i vardagen och möjlighet att utvecklas för att kunna sprida romantik, medical kärlek och glädje i vardagen till sina medmänniskor. Sedan 2006 har www.KramaMig.nu funnits på nätet och har under åren utvecklats med och för besökaren i fokus. Krama Mig ser kvalité framför kvantitet och har en jämn ström av besökare som ofta återkommer för att få tips om sunda relationer i vardagen.

 • Är du intresserad av bostadspolitik eller frågor som berör engagemang och trygghet?
 • Vill du bidra med redaktionellt material som handlar om romantik, kärlek och glädje?
 • Vill du engagera dig för sunda relationer där alla har möjlighet att få en grundtrygghet i vardagen för att kunna utvecklas som individer och som gynnar individen och nära och kära?
 • Vill du delta i eller anordna en studiecirkel inom ett specifikt ämne eller område?
 • Vill du sprida Krama Mig´s budskap i din stad eller bostadsområde?

Känner du att du står bakom Krama Mig´s vision och mål och svarat ja på ovanstående frågor, är du välkommen att höra av dig för vidare samtal om hur du kan engagera dig i olika projekt och engagemang inom ramen av Krama Mig´s regi.

Vad kan du förvänta dig?


Det finns många sätt att engagera dig inom Krama Mig, beroende på tid och intresse från din sida. Krama Mig för gärna en konstruktiv dialog om hur just du kan involvera dig som gynnar både dig och Krama Mig´s vision och mål.

Om du vill bidra med redaktionellt material – som ex.vis krönikor, filmkrönikör eller skribent – har du stor frihet att skriva när du vill och efter överenskommelse få det publicerat på www.KramaMig.nu. Utgångspunkten är att du ska stå med namn och bild i samband med ditt publicerade material, om inte annat överenskommes beroende på ämne.

Om du vill anordna studiecirkel i ditt närområde, kan Krama Mig vara behjälplig med att administration och kontakter inför, under och efter studiecirkeln och i viss del även med mer personella resurser om det går att koordinera detta.

Om du vill sprida Krama Mig´s budskap i ditt närområde, kan du få sådant stöd och material så att du fritt kan bidra med att nå ut budskapet om ett humant samhälle.

Om du vill engagera dig i projekt och arrangemang, kan du förvänta dig stöd från Krama Mig under hela projektets gång. Tillsammans sätter vi upp mål, ansvarsområden, tillvägagångssätt och rapportering inför publicering. Tillsammans ser vi att en bra samverkan gynnar Krama Mig´s besökare och projektets målgrupper. Du förväntas fullfölja de åtaganden som du tackat ja till.

Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar! Kontakta Krama Mig!Krama Mig verkar för
att individen ska ha en grundläggande trygghet i vardagen och möjlighet att utvecklas för att kunna sprida romantik, thumb kärlek och glädje i vardagen till sina medmänniskor. Sedan 2006 har www.KramaMig.nu funnits på nätet och har under åren utvecklats med och för besökaren i fokus. Krama Mig ser kvalité framför kvantitet och har en jämn ström av besökare som ofta återkommer för att få tips om sunda relationer i vardagen.

 • Är du intresserad av bostadspolitik eller frågor som berör engagemang och trygghet?
 • Vill du bidra med redaktionellt material som handlar om romantik, kärlek och glädje?
 • Vill du engagera dig för sunda relationer där alla har möjlighet att få en grundtrygghet i vardagen för att kunna utvecklas som individer och som gynnar individen och nära och kära?
 • Vill du delta i eller anordna en studiecirkel inom ett specifikt ämne eller område?
 • Vill du sprida Krama Mig´s budskap i din stad eller bostadsområde?

Känner du att du står bakom Krama Mig´s vision och mål och svarat ja på ovanstående frågor, är du välkommen att höra av dig för vidare samtal om hur du kan engagera dig i olika projekt och engagemang inom ramen av Krama Mig´s regi.

Vad kan du förvänta dig?


Det finns många sätt att engagera dig inom Krama Mig, beroende på tid och intresse från din sida. Krama Mig för gärna en konstruktiv dialog om hur just du kan involvera dig som gynnar både dig och Krama Mig´s vision och mål.

 • Om du vill bidra med redaktionellt material – som ex.vis krönikor, filmkrönikör eller skribent – har du stor frihet att skriva när du vill och efter överenskommelse få det publicerat på www.KramaMig.nu. Utgångspunkten är att du ska stå med namn och bild i samband med ditt publicerade material, om inte annat överenskommes beroende på ämne.
 • Om du vill anordna studiecirkel i ditt närområde, kan Krama Mig vara behjälplig med att administration och kontakter inför, under och efter studiecirkeln och i viss del även med mer personella resurser om det går att koordinera detta.
 • Om du vill sprida Krama Mig´s budskap i ditt närområde, kan du få sådant stöd och material så att du fritt kan bidra med att nå ut budskapet om ett humant samhälle.
 • Om du vill engagera dig i projekt och arrangemang, kan du förvänta dig stöd från Krama Mig under hela projektets gång. Tillsammans sätter vi upp mål, ansvarsområden, tillvägagångssätt och rapportering inför publicering. Tillsammans ser vi att en bra samverkan gynnar Krama Mig´s besökare och projektets målgrupper. Du förväntas fullfölja de åtaganden som du tackat ja till.


Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar! Kontakta Krama Mig!Krama Mig verkar för
att individen ska ha en grundläggande trygghet i vardagen och möjlighet att utvecklas för att kunna sprida romantik, see kärlek och glädje i vardagen till sina medmänniskor. Sedan 2006 har www.KramaMig.nu funnits på nätet och har under åren utvecklats med och för besökaren i fokus. Krama Mig ser kvalité framför kvantitet och har en jämn ström av besökare som ofta återkommer för att få tips om sunda relationer i vardagen.

 • Är du intresserad av bostadspolitik eller frågor som berör engagemang och trygghet?
 • Vill du bidra med redaktionellt material som handlar om romantik, physician kärlek och glädje?
 • Vill du engagera dig för sunda relationer där alla har möjlighet att få en grundtrygghet i vardagen för att kunna utvecklas som individer och som gynnar individen och nära och kära?
 • Vill du delta i eller anordna en studiecirkel inom ett specifikt ämne eller område?
 • Vill du sprida Krama Mig´s budskap i din stad eller bostadsområde?

Känner du att du står bakom Krama Mig´s vision och mål och svarat ja på ovanstående frågor, är du välkommen att höra av dig för vidare samtal om hur du kan engagera dig i olika projekt och engagemang inom ramen av Krama Mig´s regi.

Vad kan du förvänta dig?


Det finns många sätt att engagera dig inom Krama Mig, beroende på tid och intresse från din sida. Krama Mig för gärna en konstruktiv dialog om hur just du kan involvera dig som gynnar både dig och Krama Mig´s vision och mål.

 • Om du vill bidra med redaktionellt material – som ex.vis krönikor, filmkrönikör eller skribent – har du stor frihet att skriva när du vill och efter överenskommelse få det publicerat på www.KramaMig.nu. Utgångspunkten är att du ska stå med namn och bild i samband med ditt publicerade material, om inte annat överenskommes beroende på ämne.

 

 • Om du vill anordna studiecirkel i ditt närområde, kan Krama Mig vara behjälplig med att administration och kontakter inför, under och efter studiecirkeln och i viss del även med mer personella resurser om det går att koordinera detta.

 

 • Om du vill sprida Krama Mig´s budskap i ditt närområde, kan du få sådant stöd och material så att du fritt kan bidra med att nå ut budskapet om ett humant samhälle.

 

 • Om du vill engagera dig i projekt och arrangemang, kan du förvänta dig stöd från Krama Mig under hela projektets gång. Tillsammans sätter vi upp mål, ansvarsområden, tillvägagångssätt och rapportering inför publicering. Tillsammans ser vi att en bra samverkan gynnar Krama Mig´s besökare och projektets målgrupper. Du förväntas fullfölja de åtaganden som du tackat ja till.


Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar! Kontakta Krama Mig!Krama Mig verkar för
att individen ska ha en grundläggande trygghet i vardagen och möjlighet att utvecklas för att kunna sprida romantik, viagra 40mg kärlek och glädje i vardagen till sina medmänniskor. Sedan 2006 har www.KramaMig.nu funnits på nätet och har under åren utvecklats med och för besökaren i fokus. Krama Mig ser kvalité framför kvantitet och har en jämn ström av besökare som ofta återkommer för att få tips om sunda relationer i vardagen.

 • Är du intresserad av bostadspolitik eller frågor som berör engagemang och trygghet?
 • Vill du bidra med redaktionellt material som handlar om romantik, kärlek och glädje?
 • Vill du engagera dig för sunda relationer där alla har möjlighet att få en grundtrygghet i vardagen för att kunna utvecklas som individer och som gynnar individen och nära och kära?
 • Vill du delta i eller anordna en studiecirkel inom ett specifikt ämne eller område?
 • Vill du sprida Krama Mig´s budskap i din stad eller bostadsområde?

Känner du att du står bakom Krama Mig´s vision och mål och svarat ja på ovanstående frågor, är du välkommen att höra av dig för vidare samtal om hur du kan engagera dig i olika projekt och engagemang inom ramen av Krama Mig´s regi.

Vad kan du förvänta dig?


Det finns många sätt att engagera dig inom Krama Mig, beroende på tid och intresse från din sida. Krama Mig för gärna en konstruktiv dialog om hur just du kan involvera dig som gynnar både dig och Krama Mig´s vision och mål.

 • Om du vill bidra med redaktionellt material – som ex.vis krönikor, filmkrönikör eller skribent – har du stor frihet att skriva när du vill och efter överenskommelse få det publicerat på www.KramaMig.nu. Utgångspunkten är att du ska stå med namn och bild i samband med ditt publicerade material, om inte annat överenskommes beroende på ämne.
 • Om du vill anordna studiecirkel i ditt närområde, kan Krama Mig vara behjälplig med att administration och kontakter inför, under och efter studiecirkeln och i viss del även med mer personella resurser om det går att koordinera detta.
 • Om du vill sprida Krama Mig´s budskap i ditt närområde, kan du få sådant stöd och material så att du fritt kan bidra med att nå ut budskapet om ett humant samhälle.
 • Om du vill engagera dig i projekt och arrangemang, kan du förvänta dig stöd från Krama Mig under hela projektets gång. Tillsammans sätter vi upp mål, ansvarsområden, tillvägagångssätt och rapportering inför publicering. Tillsammans ser vi att en bra samverkan gynnar Krama Mig´s besökare och projektets målgrupper. Du förväntas fullfölja de åtaganden som du tackat ja till.


Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar! Kontakta Krama Mig!


Krama Mig vill att det ska finnas ett humant samhälle, shop där vi rår om varandra i vardagen. Utifrån Krama Mig´s vision och mål om allas rätt till romantik, purchase kärlek och glädje med tryggheten som grund, generic driver Krama Mig projekt och opinion för att uppmärksamma människor om vad som är viktigt i vardagen – medmänsklighet.

BET – en bas för alla


Inom områdena Bostad, Engagemang och Trygghet
(BET) som är en bas för grundläggande trygghet för oss alla, går det att skapa en förändring där samhället och individen går hand i hand för ett mer humant samhälle – ett samhälle där vi kan använda kramen som vapen i vår kamp för att sprida kärlek och värme till varandra.


Vill du engagera dig
eller har frågor eller funderingar kring Krama Mig´s projekt? Kontakta Krama Mig!

 • Bostad

[add_posts tag=bostadspolitik show=5]

Engagemang[add_posts tag=engagemang show=5]
Trygghet[add_posts tag=trygghet show=5] Sunda relationer[add_posts tag=sunda-relationer show=5]

Unicef


Krama Mig vill att det ska finnas ett humant samhälle, site där vi rår om varandra i vardagen. Utifrån Krama Mig´s vision och mål om allas rätt till romantik, more about kärlek och glädje med tryggheten som grund, dosage driver Krama Mig projekt och opinion för att uppmärksamma människor om vad som är viktigt i vardagen – medmänsklighet.

BET – en bas för alla


Inom områdena Bostad, Engagemang och Trygghet
(BET) som är en bas för grundläggande trygghet för oss alla, går det att skapa en förändring där samhället och individen går hand i hand för ett mer humant samhälle – ett samhälle där vi kan använda kramen som vapen i vår kamp för att sprida kärlek och värme till varandra.


Vill du engagera dig
eller har frågor eller funderingar kring Krama Mig´s projekt? Kontakta Krama Mig!

 • Bostad

[add_posts tag=bostadspolitik show=5]

 • Engagemang

[add_posts tag=engagemang show=5]

 • Trygghet

[add_posts tag=trygghet show=5]

 • Sunda relationer

[add_posts tag=sunda-relationer show=5]

Unicef


Krama Mig vill att det ska finnas ett humant samhälle, buy information pills där vi rår om varandra i vardagen. Utifrån Krama Mig´s vision och mål om allas rätt till romantik, kärlek och glädje med tryggheten som grund, driver Krama Mig projekt och opinion för att uppmärksamma människor om vad som är viktigt i vardagen – medmänsklighet.

BET – en bas för alla


Inom områdena Bostad, Engagemang och Trygghet
(BET) som är en bas för grundläggande trygghet för oss alla, går det att skapa en förändring där samhället och individen går hand i hand för ett mer humant samhälle – ett samhälle där vi kan använda kramen som vapen i vår kamp för att sprida kärlek och värme till varandra.

 • Bostad

[add_posts tag=bostadspolitik show=5]

 • Engagemang

[add_posts tag=engagemang show=5]

 • Trygghet

[add_posts tag=trygghet show=5]

 • Sunda relationer

[add_posts tag=sunda-relationer show=5]


Vill du engagera dig
eller har frågor eller funderingar kring Krama Mig´s projekt? Kontakta Krama Mig!

Unicef


Krama Mig vill att det ska finnas ett humant samhälle, discount där vi rår om varandra i vardagen. Utifrån Krama Mig´s vision och mål om allas rätt till romantik, medicine kärlek och glädje med tryggheten som grund, driver Krama Mig projekt och opinion för att uppmärksamma människor om vad som är viktigt i vardagen – medmänsklighet.

BET – en bas för alla


Inom områdena Bostad, Engagemang och Trygghet
(BET) som är en bas för grundläggande trygghet för oss alla, går det att skapa en förändring där samhället och individen går hand i hand för ett mer humant samhälle – ett samhälle där vi kan använda kramen som vapen i vår kamp för att sprida kärlek och värme till varandra.

 • Bostad

[add_posts tag=bostadspolitik show=5]

 • Engagemang

[add_posts tag=engagemang show=5]

 • Trygghet

[add_posts tag=trygghet show=5]

 • Sunda relationer

[add_posts tag=sunda-relationer show=5]


Vill du engagera dig
eller har frågor eller funderingar kring Krama Mig´s projekt? Kontakta Krama Mig!


Unicef


Samla familjen för en lång promenad till en plats ni aldrig varit på förut! Mer än så behöver det inte vara, sale gratis/effektivt motion och miljövänligt!


// Richard

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ovanstående inlägg publicerades 2014-01-03 klockan 08:24. Visste du att med positiva förebilder blir världen lite bättre med små, enkla medel?

Presentkorttorget
Dagens grattis
.
Krama Mig tipsar
Tips
Visste du att Krama Mig har över 500 kärleksdikter på svenska och engelska? Hitta din favorit till att ge till din partner och vän!
Bra för alla relationer
 • När du ska ha födelsedagsfest, bröllop eller annat jubileum finns kärleksfulla standupkomiker som bidrar med glädje!

Krama Mig tipsar

Tänkvärt på Twitter