Flygvaruhuset

”Ett samtal räcker”


Visst har du varit frustrerad
över att behöva sitta i kö till tio olika personer hos olika myndigheter för att kunna uträtta dina ärenden? Många vet att vart man ska vända sig i olika sakfrågor, som när det gäller föräldrapenning eller i samband med bostadsinbrott, men ibland kan det vara frustrerande att myndigheterna inte har en kommunikation sinsemellan eller inte vill eller får hjälpa individen över ”myndighetsgränserna”.


Krama Mig vill att mantrat
”ett samtal räcker” ska genomsyras i samband med myndighetsutövning och har två mål när det gäller trygghetsfrågor:

    • Trygghetspolicy med trygghetssamordnare
    • Bättre samordning och integrering mellan myndigheter
Trygghetspolicy


Med en trygghetspolicy
kan en sund värdegrund finnas för hela samhället och skapa förutsättningar för att du som samhällsmedborgare ska ha sunda förutsättningar för att utvecklas som individ med de grundläggande rättig- och skyldigheter som finns i samhället – med tak över huvudet, mat för dagen och en stabilitet i vardagen.


Med stabilitet i vardagen, med en trygghetspolicy för både
bostadspolitiken och i samhällsfrågor i stort, skapas förutsättningar för att du som medborgare inte ska behöva hamna mellan två stolar i dina kontakter med myndigheter. Genom att öka samordningen och bättre integrering mellan myndigheter och dess utövning, där en trygghetssamordnare är behjälplig, behöver ingen sekretess brytas och du som individ kan få en samordnad hjälp, oavsett behov av kontakt du behöver i dina myndighetskontakter.


En reell trygghet i vardagen
för alla innebär en stabilitet och känsla att samhället ger ett stöd under alla livets faser och med samhället stöd i ryggen, kan vi som individer skapa stabilitet för andra i vardagen – en riktig win-win-situation för både samhället och individen.  Läs mer om trygghet!

Dagens grattis

.

Krama Mig tipsar

Tips

Visste du att Krama Mig har över 500 kärleksdikter på svenska och engelska? Hitta din favorit till att ge till din partner och vän!

Bra för alla relationer

  • När du ska ha födelsedagsfest, bröllop eller annat jubileum finns kärleksfulla standupkomiker som bidrar med glädje!

Krama Mig tipsar

Tänkvärt på Twitter