Tur i kärlek och spel?

Med Sveriges nyaste casinon kan du få tur i både kärlek och spel!

Med freespin kan du testa att spela för nöjes skull.

Tips om tänkvärda krönikor


Låt dig inspireras av kärleksfulla tips om tänkvärda krönikor - för att du ska få möjligheten att sprida romantik, kärlek och glädje i dina relationer med tryggheten som grund! Varför inte boka in underhållning till bröllopet eller andra högtider för att få upplevelser för livet?


Svenska Akademin meddelade nyligen att de skulle lägga till ordet hen i den officiella ordboken som ges ut av Svenska Akademin. Hen är ett pronomen som kan användas om du inte vet vilket kön som byggarbetaren, order sjuksköterskan eller fotbollsspelaren har eller när det inte har någon betydelse att belysa könet för att nå fram med sin åsikt eller budskap.


För vissa drivande, inom bland annat politiken,
är och har det varit viktigt att få till stånd ett pronomen som hen som är könsneutralt, vilket också återspeglas i andra språk, för att kunna driva sakfrågor för att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle. Språket i sig har en makt att skapa förutsättningar för att nå en jämställdhet och jämlikhet i frågor på bland andra arbetsmarknaden, den strukturella makten kring våld i nära relationer och i hemmet. Det kan ofta ses som, vid misshandelsärenden, att det är kvinnan som blivit misshandlad och att hennes version är den version som ligger till grund och mannen får visa sin oskuld i stället för att beakta den lagstiftning som finns i Sverige om att en är oskyldig fram till dess en är skyldig. Att använda könsneutrala pronomen som hen kan därmed medverka till att en struktur om att båda parterna i en kärleksrelation kan vara offer eller skyldiga fram till dess att det tydliggörs om vem som gjort vad. För det kan vara viktigare att diskutera vad som hänt i stället för att belysa könet i sig.


Det är jättebra att pojkar och män som vill visa
att de är män vågar visa sin manlighet och att flickor och kvinnor som vill visa att de är kvinnor vågar visa sin kvinnlighet. Det är jättebra att samhället ger möjlighet till individerna att våga vara den de vill vara och ge möjlighet att vara någonting annat, likt Tyskland som i december 2013 införde ett tredje kön för dem som inte vill eller kan vara män eller kvinnor, enligt den sociala norm som finns överlag.


För den som blir upprörd för att fler än två pronomen finns
bör kanske fundera på varför den blir upprörd för detta. Finns det någonting att bli upprörd för att individer vill benämnas för någonting annat än han eller hon? Finns det något fördomsfullt i sig hos den som blir upprörd som gör att upprördheten framträder så kraftigt när a och o byts till e mellan h och n? För den som inte blir upprörd är det bara att gratulera – det finns annat att lägga ner sin energi på som kan vara mer värdefullt att lägga ner sin tid på – som hur vi tillsammans kan skapa trygghet för alla oavsett vilket kön vi har och vill ha och hur vi kan slå hål på samhällets fördomar och ageranden i olika sammanhang. Och grattis till Svenska Akademin som kan ha tagit efter Kung Carl XVI´s motto: ”För folket. I tiden”!


Försäkringskassans handläggare har större makt över dig än vad vi vill tro! Makten som de besitter är godtyckligt, eftersom det, trots lagar, regleringar och rekommendationer finns en människa som till sist ska bedöma detta.


Genom tid och rum så förändras synen på dig och om din sjukdom – om du är sjuk över huvud taget. Det är konsekvensen av medikaliseringen och dess roll i samhället och i grund och botten handlar det om en människas godtyckliga agerande om du bedöms vara sjuk eller inte.

Genom att beskriva och analysera mänskliga problem, tillstånd och beteenden utifrån ett sociologiskt, historiskt och kulturellt perspektiv och infallsvinkel kan en dra olika slutsatser om sjukdomens vara eller icke vara – detta benämns vanligtvis som medikalisering och är ett sätt för att kunna konstatera om hur en situation är som kan råda i ett samhälle och en subgrupp av människor. De olika perspektiven är beroende av varandra, enligt professor Fredrik Svenaeus vid Södertörns högskola.

Gemensamma värdegrunder


För att ett samhälle ska fungera i praktiken krävs det att det finns gemensamma värdegrunder och regler som alla behöver förhålla sig till – likt spel som Monopol och Yatzy, där alla spelare är överens om vad som gäller redan från spelstart. Värdegrunder och regler kan ses som en norm som finns i samhället och bygger på ett strukturellt tillvägagångssätt för att sätta upp regler om hur samhället ska fungera. Hur värdegrunderna och reglerna ser ut, beror på hur samhället och subgrupperna av reglerna har för historisk, religiöst och kulturellt arv bakom sig och påverkar i mångt och mycket om hur det ser ut i dag.

Samhällets och subgruppernas värdegrunder och regler påverkar hur en ser på sjukdomar och om och hur en kan och ska arbeta för att förbättra detta i praktiken och i vardagen. Frågor som en behöver ställa sig är om någonting ska klassas som en sjukdom och vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska anses vara en sjukdom. I Sverige är det Socialstyrelsen som är utsedd till att ha en officiell lista över vad som ska anses som en sjukdom och läkare som ska efterleva, utifrån gällande lagstiftning, att sjukdomarna hanteras på sådant sätt som det beslutats i svensk lagstiftning. Ofta föregår arbetet med att klassa sjukdomar med vetenskapliga metoder och forskning, som i grund och botten handlar om en eller flera sammansatta grupper av individer kommer fram till – godtyckligt och med sammanställningar som grund och stöd – och kan variera genom tid och rum.

Läkarens makt över dig


Värdegrunder och regler påverkar sjukdomens vara och icke vara och var individer befinner sig – i dag finns det länder där det råder fri abort och länder där abort ej är tillåtet över huvud taget. I dag är synen på sexuellt umgänge mellan äldre person och ung pojke en helt annan i förhållande till synen som fanns i det antika Grekland, där det ansågs som någonting fint och pedagogiskt att ha en ung älskar som började bli vuxen.

I grund och botten handlar det om enskilda individers agerande och godtyckligt tyckande om du bedöms vara sjuk eller inte. Även om det finns en uttalad policy och en norm om vad som ska gälla så finns det en människa bakom allt som ska tillämpa och besluta om situationen och om ditt sjukdomstillstånd. Två olika människor, med läkare som titel, kan göra olika bedömning utifrån samma policy, norm och arbetssätt som bygger på vetenskapliga grunder. Genom att göra ett besök på ett sjukhus överlämnar du i praktiken beslutet, likt ett chans- och risktagande som i Monopol och Yatzy, över ditt liv i en annan människas händer som kommer konstatera och bestämma om du är sjuk eller om dina symtom är i en övergående fas av villfarelse.

Så vem bestämmer om du är sjuk eller inte? Vetenskapen? Samhället? Du som enskild individ? Det är läkaren som du möter som beslutar i ett spel där ditt liv är insatsen och där handläggaren till sist ska bedöma om du ska anses frisk eller sjuk!


Läsvärda tips:

Vill du läsa mer om medicin och makt rekommenderas ”Sjukdomens mening det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutic” av Fredrik Svenaeus och ”Grekiska: språket, kulturen, myterna” av Eva-Carin Gerö.


//Marcus Arvesjö, Krama MigVarför är det så svårt för sportstjärnor att hålla ihop? Av precis samma anledning som det är svårt för kändisar att ha normala förhållanden. Kändisskapet är en problematisk faktor och par som syns ofta utsätts gärna för en massa spekulationer som kanske inte är så roliga. Nu kan man ju säga att den som har valt att bli fotbollsproffs eller filmstjärna får leva med publiciteten och det här kan nog stämma. Om du har lite koll på kända sportspar så kan du tjäna pengar på detta. Det är nämligen enkelt att bli medlem hos en svensk bettingsajt där det finns en avdelning som inte direkt rör sporten utan mer personerna som syns på plan. Satsa på om Beckham får en ny bebis med Victoria och ta hem en hacka om du hade rätt. Det är bara att ta en titt på de vadslagningar som erbjuds inom denna kategori just nu och gissa i enlighet med din magkänsla.

Roligare än VM


En del förstår inte varför det är så kul att satsa på VM live och slaviskt sitta framför Tv:n för att se match efter match. Det är ju så mycket roligare att lära sig mer om spelarnas privatliv och deras partners. Om du inte håller med om detta så är det där med betting på sportstjärnor och deras privatliv inget för dig och du kan återgå till att räkna mål och hålla ordning på vilka som skadats sedan förra nyhetsrapporten från VM i fotboll. Om du däremot fascineras av kändisarnas liv utanför spelplan så finns det mycket information att få online. Skvallerpressen är experter på att ta reda på vilka som är ihop, website like this medications varför och om förhållandet verkar stabilt.

När proffs dejtar proffs

Victoria och David Beckham

Victoria och David Beckham!
Bild: friskytuna


Om man ska satsa på ett nytt sportförhållande mellan två som är aktiva inom samma sport eller inom olika grenar så kan man vara ganska säker på att det snart blir slut. David Beckham som nämndes i början av denna artikel är inget bra exempel på sportstjärnor som gifter sig med stjärnor för han och Victoria har trots skandaler på något vis fortsatt och de har hållit ihop sin relation. För de flesta andra så tycks det vara mycket svårt att förena två karriärer och det är nog mänskligt. När båda måste ge sin sport eller sitt yrke allt så kan man ju undra vad som blir över för den gemensamma relationen. Därför är ett gott råd att alltid satsa på att det blir slut.

Det där med barn…


Det här är en kategori som kan vara riktigt kul att betta på. När ett sportspar har varit ihop länge så börjar det spekuleras i om de snart kommer att få barn. Det gäller att gissa rätt innan magen är stor och detta är inte alltid enkelt. Ett litet tips är att tänka på när det kommer att finnas tid till att få fram nästa generation. Knappast under VM så du behöver ju inte gissa på att det blir barn inom den närmsta månaden då de som är aktiva på fotbollsplanen knappast har tid med detta mellan matcherna. Så kan man tänka under vilken liga som helst och även då filmstjärnor är ute på turnéer för att promota sina nya filmer.Varför är det så svårt för sportstjärnor att hålla ihop? Av precis samma anledning som det är svårt för kändisar att ha normala förhållanden. Kändisskapet är en problematisk faktor och par som syns ofta utsätts gärna för en massa spekulationer som kanske inte är så roliga. Nu kan man ju säga att den som har valt att bli fotbollsproffs eller filmstjärna får leva med publiciteten och det här kan nog stämma. Om du har lite koll på kända sportspar så kan du tjäna pengar på detta. Det är nämligen enkelt att bli medlem hos en svensk bettingsajt där det finns en avdelning som inte direkt rör sporten utan mer personerna som syns på plan. Satsa på om Beckham får en ny bebis med Victoria och ta hem en hacka om du hade rätt. Det är bara att ta en titt på de vadslagningar som erbjuds inom denna kategori just nu och gissa i enlighet med din magkänsla.

Roligare än VM

En del förstår inte varför det är så kul att satsa på VM live och slaviskt sitta framför Tv:n för att se match efter match. Det är ju så mycket roligare att lära sig mer om spelarnas privatliv och deras partners. Om du inte håller med om detta så är det där med betting på sportstjärnor och deras privatliv inget för dig och du kan återgå till att räkna mål och hålla ordning på vilka som skadats sedan förra nyhetsrapporten från VM i fotboll. Om du däremot fascineras av kändisarnas liv utanför spelplan så finns det mycket information att få online. Skvallerpressen är experter på att ta reda på vilka som är ihop, more about varför och om förhållandet verkar stabilt.

När proffs dejtar proffs

Victoria och David Beckham

Victoria och David Beckham!
Bild: friskytuna


Om man ska satsa på ett nytt sportförhållande mellan två som är aktiva inom samma sport eller inom olika grenar så kan man vara ganska säker på att det snart blir slut. David Beckham som nämndes i början av denna artikel är inget bra exempel på sportstjärnor som gifter sig med stjärnor för han och Victoria har trots skandaler på något vis fortsatt och de har hållit ihop sin relation. För de flesta andra så tycks det vara mycket svårt att förena två karriärer och det är nog mänskligt. När båda måste ge sin sport eller sitt yrke allt så kan man ju undra vad som blir över för den gemensamma relationen. Därför är ett gott råd att alltid satsa på att det blir slut.

Det där med barn…

Det här är en kategori som kan vara riktigt kul att betta på. När ett sportspar har varit ihop länge så börjar det spekuleras i om de snart kommer att få barn. Det gäller att gissa rätt innan magen är stor och detta är inte alltid enkelt. Ett litet tips är att tänka på när det kommer att finnas tid till att få fram nästa generation. Knappast under VM så du behöver ju inte gissa på att det blir barn inom den närmsta månaden då de som är aktiva på fotbollsplanen knappast har tid med detta mellan matcherna. Så kan man tänka under vilken liga som helst och även då filmstjärnor är ute på turnéer för att promota sina nya filmer.Varför är det så svårt för sportstjärnor att hålla ihop? Av precis samma anledning som det är svårt för kändisar att ha normala förhållanden. Kändisskapet är en problematisk faktor och par som syns ofta utsätts gärna för en massa spekulationer som kanske inte är så roliga. Nu kan man ju säga att den som har valt att bli fotbollsproffs eller filmstjärna får leva med publiciteten och det här kan nog stämma. Om du har lite koll på kända sportspar så kan du tjäna pengar på detta. Det är nämligen enkelt att bli medlem hos en svensk bettingsajt där det finns en avdelning som inte direkt rör sporten utan mer personerna som syns på plan. Satsa på om Beckham får en ny bebis med Victoria och ta hem en hacka om du hade rätt. Det är bara att ta en titt på de vadslagningar som erbjuds inom denna kategori just nu och gissa i enlighet med din magkänsla.

Roligare än VM


En del förstår inte varför det är så kul att satsa på VM live och slaviskt sitta framför Tv:n för att se match efter match. Det är ju så mycket roligare att lära sig mer om spelarnas privatliv och deras partners. Om du inte håller med om detta så är det där med betting på sportstjärnor och deras privatliv inget för dig och du kan återgå till att räkna mål och hålla ordning på vilka som skadats sedan förra nyhetsrapporten från VM i fotboll. Om du däremot fascineras av kändisarnas liv utanför spelplan så finns det mycket information att få online. Skvallerpressen är experter på att ta reda på vilka som är ihop, pharm varför och om förhållandet verkar stabilt.

När proffs dejtar proffs

Victoria och David Beckham

Victoria och David Beckham!
Bild: friskytuna


Om man ska satsa på ett nytt sportförhållande mellan två som är aktiva inom samma sport eller inom olika grenar så kan man vara ganska säker på att det snart blir slut. David Beckham som nämndes i början av denna artikel är inget bra exempel på sportstjärnor som gifter sig med stjärnor för han och Victoria har trots skandaler på något vis fortsatt och de har hållit ihop sin relation. För de flesta andra så tycks det vara mycket svårt att förena två karriärer och det är nog mänskligt. När båda måste ge sin sport eller sitt yrke allt så kan man ju undra vad som blir över för den gemensamma relationen. Därför är ett gott råd att alltid satsa på att det blir slut.

Det där med barn…

Det här är en kategori som kan vara riktigt kul att betta på. När ett sportspar har varit ihop länge så börjar det spekuleras i om de snart kommer att få barn. Det gäller att gissa rätt innan magen är stor och detta är inte alltid enkelt. Ett litet tips är att tänka på när det kommer att finnas tid till att få fram nästa generation. Knappast under VM så du behöver ju inte gissa på att det blir barn inom den närmsta månaden då de som är aktiva på fotbollsplanen knappast har tid med detta mellan matcherna. Så kan man tänka under vilken liga som helst och även då filmstjärnor är ute på turnéer för att promota sina nya filmer.Varför är det så svårt för sportstjärnor att hålla ihop? Av precis samma anledning som det är svårt för kändisar att ha normala förhållanden. Kändisskapet är en problematisk faktor och par som syns ofta utsätts gärna för en massa spekulationer som kanske inte är så roliga. Nu kan man ju säga att den som har valt att bli fotbollsproffs eller filmstjärna får leva med publiciteten och det här kan nog stämma. Om du har lite koll på kända sportspar så kan du tjäna pengar på detta. Det är nämligen enkelt att bli medlem hos en svensk bettingsajt där det finns en avdelning som inte direkt rör sporten utan mer personerna som syns på plan. Satsa på om Beckham får en ny bebis med Victoria och ta hem en hacka om du hade rätt. Det är bara att ta en titt på de vadslagningar som erbjuds inom denna kategori just nu och gissa i enlighet med din magkänsla.

Roligare än VM


En del förstår inte varför det är så kul att satsa på VM live och slaviskt sitta framför Tv:n för att se match efter match. Det är ju så mycket roligare att lära sig mer om spelarnas privatliv och deras partners. Om du inte håller med om detta så är det där med betting på sportstjärnor och deras privatliv inget för dig och du kan återgå till att räkna mål och hålla ordning på vilka som skadats sedan förra nyhetsrapporten från VM i fotboll. Om du däremot fascineras av kändisarnas liv utanför spelplan så finns det mycket information att få online. Skvallerpressen är experter på att ta reda på vilka som är ihop, link varför och om förhållandet verkar stabilt.

När proffs dejtar proffs

Victoria och David Beckham

Victoria och David Beckham!
Bild: friskytuna


Om man ska satsa på ett nytt sportförhållande mellan två som är aktiva inom samma sport eller inom olika grenar så kan man vara ganska säker på att det snart blir slut. David Beckham som nämndes i början av denna artikel är inget bra exempel på sportstjärnor som gifter sig med stjärnor för han och Victoria har trots skandaler på något vis fortsatt och de har hållit ihop sin relation. För de flesta andra så tycks det vara mycket svårt att förena två karriärer och det är nog mänskligt. När båda måste ge sin sport eller sitt yrke allt så kan man ju undra vad som blir över för den gemensamma relationen. Därför är ett gott råd att alltid satsa på att det blir slut.

Det där med barn…


Det här är en kategori som kan vara riktigt kul att betta på. När ett sportspar har varit ihop länge så börjar det spekuleras i om de snart kommer att få barn. Det gäller att gissa rätt innan magen är stor och detta är inte alltid enkelt. Ett litet tips är att tänka på när det kommer att finnas tid till att få fram nästa generation. Knappast under VM så du behöver ju inte gissa på att det blir barn inom den närmsta månaden då de som är aktiva på fotbollsplanen knappast har tid med detta mellan matcherna. Så kan man tänka under vilken liga som helst och även då filmstjärnor är ute på turnéer för att promota sina nya filmer.Att det svårfångade alltid väckt ett större intresse och fascination är ingen nyhet. Inte heller viljan i att ändra ett tilldelat nej till ett mer självpassande ja är en aktualitet. Men det man kan fråga sig är varför vi känner behovet av att vara dessa schasande lejonen istället för att acceptera att vi inte är den toppen tjej/kille som alla efterlyser och gå vidare.


Vi alla har hämnat där, try och har man haft tur än så länge och endast fått positiva gensvar, så kommer man en dag få uppleva den taskiga känslan efter att ha fått ett nekande. Det kan handla om både jobb, studier och i amorösa sammanhang. Det mer komplicerade och mödosamma är dock att foga sig i ett negerande. Att ta sig vidare, söka nya jobb, utbildningar eller nya personer som skulle kunna dela identiska känslor som en själv är inte lätt trots att man innerst inne vet att det hade varit det ända rätta. Dock brukar ett jobb nekande eller något plugg relaterat vara lättare att acceptera än något som kommer ur ett mer personligt håll. Varför är det så?

Vi människor måste vara de mest egoistiska levande varelserna som finns på vår grön-blåa planet. Allt ska gå vår väg och så fort vi märker att det inte gör det gör vi allt vi kan för att ändra det åt vårt håll. Vi tror oss veta bäst och att ändra våra redan fasta åsikter kan många gånger verka fullständigt ogenomförbart, något som tydligt observeras i politiska, sociala och fördomsfulla förbindelser. Ännu mer egotrippade blir vi när vi märker att en person inte har enhetliga känslor som en själv och det är då vår jakt börjar – en strävan efter att ändra den andre personens vision. Utomstående kommer undra varför man vill vara med en person som inte vill vara med en själv men som tidigare sagt är det endast ens ego som talat. Det är givetvis inte så att man önskar sig något sådant i ett förhållande och söker man mer djupgående hos sig själv kommer man komma fram till det förr eller senare.

Maria Christopoulou
Det vi måste göra är att lära oss att självständighet och självförtroende är det vi måste mata oss själva med i situationer som dessa och inte Ben and Jerry’s och ett större antal samtal och meddelanden till våra jaktoffren i hopp om en till chans som vi egentligen inte hade velat ha om det inte vore för att man lyckats skapa en platonisk liknande kärlek. Fram med diamanten som ligger gömd mellan nyckelbenen och visa att din inre styrka klarar, hur svåra dem än är, alla motgångar du kommer att mötas med!


// Maria Christopoulou, fristående krönikör


Dagens grattis

.

Krama Mig tipsar

Tips

Visste du att Krama Mig har över 500 kärleksdikter på svenska och engelska? Hitta din favorit till att ge till din partner och vän!

Bra för alla relationer

  • När du ska ha födelsedagsfest, bröllop eller annat jubileum finns kärleksfulla standupkomiker som bidrar med glädje!

Krama Mig tipsar

Tänkvärt på Twitter