Tur i kärlek och spel?

Med Sveriges nyaste casinon kan du få tur i både kärlek och spel!

Med freespin kan du testa att spela för nöjes skull.

Tips om trygghetspolicy


Låt dig inspireras av kärleksfulla tips om trygghetspolicy - för att du ska få möjligheten att sprida romantik, kärlek och glädje i dina relationer med tryggheten som grund! Varför inte boka in underhållning till bröllopet eller andra högtider för att få upplevelser för livet?

Här publiceras rapporter som skrivs för och inom ramen av Krama Mig (från april månad 2012). Du är välkommen att använda delar av rapporterna, information pills discount om du anger www.KramaMig.nu som källa. Nedan finns alltid senast uppdaterad version.

Släppta rapporter

Har du någon fråga som du vill granska och skriva rapport kring och som ligger i linje med Krama Mig´s värderingar? Skicka ett mail till kontakt@kramamig.nu eller använd kontaktformuläret.


Här publiceras rapporter som skrivs för och inom ramen av Krama Mig (från april månad 2012). Du är välkommen att använda delar av rapporterna, thumb om du anger www.KramaMig.nu som källa. Nedan finns alltid senast uppdaterad version.

Släppta rapporter

Har du någon fråga som du vill granska och skriva rapport kring och som ligger i linje med Krama Mig´s värderingar? Skicka ett mail till kontakt@kramamig.nu eller använd kontaktformuläret.


Bostadsbrist, ask långa kötider, cialis 40mg unga som är ”mambos” och bor kvar hos sina föräldrar. Vi läser i dagstidningar om att det inte finns tillräckligt med bostäder för medborgare och problematik som finns med detta. Politiker skylls för att inte göra tillräckligt inom bostadspolitiken och pajkastning sker från vänster till höger och höger till vänster om det görs tillräckligt och på rätt sätt i svensk bostadspolitik. Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren och kan politiker använda sig av kommunens bostadsbolag som ett verktyg inom bostadspolitiken?

Bostadsbolag i kommunal ägo viktigt för medborgaren


I rapporten ”Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren?” (som finns att ladda hem i pdf på rapportsidan). Det kan även konstateras  är att om kommunen äger ett bostadsbolag, approved så kan åtaganden fullföljas med en kostnadseffektivitet som är till medborgarna och att med en human bostadspolitik så kan kommunerna agera med medborgarna i fokus.

Valfrihet fullt ut


Det talas varmt, från vissa håll, om att det ska finnas valfrihet och att individen har det yttersta ansvaret för de val som individen gör. För att det ska finnas valfrihet fullt ut, behöver kommunerna erbjuda ett blandat omfång, där även hyresrätter inkluderas i utbudet för vilket boende som medborgaren kan välja mellan. Att andelen tillgängliga hyresrätter minskar och att befolkningen ökar medför att valfriheten minskar i de kommuner där det finns kommunalägda bostadsbolag.

Genom minskad valfrihet kan individen inte ta ansvar i lika stor utstäckning som om utbudet med både hyresrätter, bostadsrätter och villor/småhus hade funnits i alla kommuner. Individer kan välja var individerna kan bo – oavsett om det är hos Bostadsbolaget i Göteborg, Hammarby sjöstad i Stockholm eller på landet i Norrlands skogar.

Det gäller för kommunerna att ha ett utbud med alla boendeformer, så att individens valfrihet inte begränsas och att kommunerna kan ta sitt sociala ansvar för medborgarna. Det är vad sund bostadspolitik är i grunden och är en mänsklig rättighet oavsett om det är en vänster-höger-fråga eller inte.

Lyckokram till Linn Herbertsson

Lyckokram till Linn Herbertsson


Krama Mig ger en lyckokram till Linn Herbertsson för sitt genuina engagemang för att skapa trygghet för individer med sjukdomen bröstcancer.


Sofia Bjarno har nominerat henne med motiveringen:
”Jag skulle vilja nominera min kompis Linn som har tagit ett stort ansvar i sin rosa bandet kampanj där hon har samlat in 79 000 till minne av sin mamma som dött i bröstcancer nyligen. Jag tycker att det är helt fantastiskt vad hon har orkat att göra i en sådan mörk tid i sitt liv.”

Krama Mig instämmer med Sofia Bjarno och hoppas att denna symboliska utmärkelse, pharm visit med ett Lyckokit som pris, kan sprida lite glädje i vardagen.


Kommunen ska vara medborgaren behjälplig i sociala och ekonomiska intressen, drugs enligt socialtjänstlagen, see och boendet är en central del för att medborgaren ska kunna vara en god samhällsmedborgare. Att äga bostadsbolag bidrar till att kommunen har full kontroll över det strategiska och operativa arbetet för att skapa sunda intressen för att medborgarna ska kunna vara goda samhällsmedborgare.


14 kommuner av Sveriges 290 kommuner äger inte ett bostadsbolag
och har därför inte full kontroll över bostadspolitiken inom kommunen och de sätter sig i knät på privata kapitalister som kräver vinster i bostadsbolagen. Kommuner har ett socialt ansvar att vara behjälpliga medborgarna med en bostad. Varför inte ha ett bostadsbolag i kommunal ägo och låta eventuell vinst från bostadsbolaget gå tillbaks till medborgarna, i stället för att bidra till privata aktörers vinster?


Det är intressant att samtliga 14 kommuner som inte har ett kommunalt bostadsbolag styrs av borgerliga partier eller koaliationer (i Åtvidabergs kommun styrs kommunen dock av Moderaterna och Socialdemokraterna). 7 av 14 kommuner ligger i Stockholms län eller Västra Götalands län. Finns det någon skillnad i det ideologiska tänkandet om man är en moderat i Göteborg, kristdemokrat i Höör eller socialdemokrat i Kiruna? Vi människor har likvärdiga, grundläggande behov och förutsättningar när det gäller boendet oavsett var i landet vi bor och vilket parti som vi röstar på.


Valfrihet är något som många talar varmt om. Man begränsar medborgarens valfrihet att välja hyresrätten som boendeform, genom att inte ha ett bostadsbolag i kommunal ägo. Vart tog den reella valfriheten vägen, som vissa talar så varmt om?


Boendet har en central roll i politiken och praktiken
 för att medborgaren ska kunna vara en god samhällsmedborgare och detta ges stöd ibland annat socialtjänstlagen. Med ett bostadsbolag i kommunal ägo kan vi skapa sunda förutsättningar för alla medborgare att ha ett bostadsbolag som värnar om medborgaren framför privata aktörers vinstintressen.


14 kommuner äger inte ett bostadsbolag och kan därmed inte ge medborgarna full frihet om vilken boendeform som man vill bo i. 14 kommuner har inte full kontroll över sin bostadspolitik utan att behöva tänka på privata aktörers vinstintressen. 14 kommuner kan få bättre förutsättningar till att ha en bostadspolitik som ligger i invånarnas intressen: Bjurholm, Borgholm, Danderyd, Grästorp, Hjo, Lomma, Markaryd, Nacka, Salem, Skinnskatteberg, Täby, Valdemarsvik, Vaxholm, Åtvidaberg.


Med en sund bostadsbolag och bostadspolitik där kommunen har medborgaren som mål, skapas en trygghet som sträcker sig längre än privata vinstintressen. Om du bor i någon av dessa kommuner, ta kontakt med din lokala politiker och kräv att kommunen ska äga bostadsbolag – med medborgarnas sociala och ekonomiska intressen som primära mål!

Uppdatering 2014-01-03: Det visade sig att samtliga kommuner styrs av borgerliga partier i någon form, vilket i sig kan tendera till att det är en ideologisk fråga om kommunens ägande i bostadsbolag ska vara eller icke vara. Du kan även hämta hem en sammanställning över kommuner utan bostadsbolag på Krama Mig´s rapportsida.


Bostadspolitiken är en viktig fråga då alla ska ha rätt att ha en grundläggande trygghet genom varaktigt boende. Det är därför viktigt att det finns en konstruktiv dialog kring boendet och att beslutsfattare lyssnar på sina kunder, price tillika hyresgäster, och ledarskapet från politiker och tjänstemän är viktigt för om hur ett tryggt boende ska tillämpas i den operativa verksamheten till gagn för hyresgästerna.


Krama Mig ser tillbaks på år 2013 och presenterar ett axplock om intressanta händelser under 2013 kring allmännyttan.

Sälja allmännyttiga bostäder?


Att renovera eller sälja
– det har varit frågan för Botkyrka kommun i södra Stockholm. Det har under 2013 beslutats om att 1300 hyreslägenheter ska säljas från allmännyttan till privat aktör, vilket mötts av motstånd av ideella krafter i form av nätverket ”Alby är inte till salu”.

Med försök till att få till stånd en folkomröstning och genom opinion har nätverket gjort ett hedersvärt arbete för att få kommunen att ta ett ansvar för allmännyttan, dock utan resultat.

Att Socialdemokraterna valt att säga ja till försäljningen är anmärkningsvärt, då de vill att alla ”ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader” och att detta, enligt Krama Mig, finns bäst förutsättningar genom att ha kvar ägandet inom kommunal regi i stället för hos privat aktör.

All heder till nätverket ”Alby är inte till salu som visar på att det finns ideellt engagemang för boendefrågor och att det är en viktig fråga för många.


Bertil Rignäs avgår som vd


Efter SvT:s granskningsprogram ”Uppdrag Granskning”´s avslöjande
om att Bostadsbolaget i Göteborg godkänt felaktiga kvitton för sin VD Bertil Rignäs, där han redovisat kläder som kundrepresentation, så har bostadsbolaget valt att avskeda VD´n.

Om kvalitetssäkring och bra åtgärder vid brister hade funnits på plats från början, hade bostadsbolaget förmodligen inte hamnat i den situationen där Rignäs hade fått lämna bolaget. Krama Mig har förhoppning om att bostadsbolaget lärt sig någonting och att de kan bra bättre rutiner och intern- och externkommunikation.


Hedenberg lämnar allmännyttan


Åsa Hedenberg slutar, på eget initiativ,
efter endast några år posten som vd för Huge Fastigheter AB och lämnar allmännyttan efter drygt ett decennium. Krama Mig har förhoppning om att bostadsbolaget i Huddinge hittar en kompetent VD som både vill och kan leda och fördela arbetet inom bolaget på ett sådant sätt som gagnar bolagets kunder och ägare.

2014 ett år med hyresgästen i fokus?


Att kommunerna ska ha ett ägardirektiv
där det ska finnas ett bostadsbolag som ägs av kommunen anser Krama Mig vara viktigt, då det är bra att kunna ha full insyn och kontroll över verksamheten, om man har bra kvalitetskontroller och kan utkräva ansvar när kontrollerna brister. Krama Mig har målet om att alla kommuner ska ha minst ett allmännyttigt bostadsbolag (vilket är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och att hyresgästerna sätts i fokus i den operativa verksamheten. Våga tänka trygghet. Våga tänka bra ledarskap. Våga tänka kundperspektiv.

Dagens grattis

.

Krama Mig tipsar

Tips

Visste du att Krama Mig har över 500 kärleksdikter på svenska och engelska? Hitta din favorit till att ge till din partner och vän!

Bra för alla relationer

  • När du ska ha födelsedagsfest, bröllop eller annat jubileum finns kärleksfulla standupkomiker som bidrar med glädje!

Krama Mig tipsar

Tänkvärt på Twitter