Tur i kärlek och spel?
Med Sveriges nyaste casinon kan du få tur i både kärlek och spel!

Med freespin kan du testa att spela för nöjes skull.

» Krama någon i dag och vårda dina relationer! «


Sollentuna Hem - en bra fastighetsvärd

Sollentuna Hem - en bra fastighetsvärd

Det trygga boendet är en förutsättning för alla, pharmacy drug för att kunna ha en trygghet som grund i vardagen. Krama Mig har undersökt och kartlagt hur fastighetsbolagen i Stockholm arbetar för att införa och applicera en trygghetspolicy i dess arbete för att skapa trygghet i vardagen för dess hyresgäster.


Av totalt 18 kartlagda fastighetsbolag
i Stockholm är det bara ett (1) som har en trygghetspolicy som man arbetar utifrån och det är Sollentunahem i Sollentuna. Policyn, ed som beskriver trygghet, säkerhet och trivsel, är väl fungerande och som både bolagets hyresgäster och anställda är nöjda med och att Sollentunahem har denna avsiktsförklaring med mål och syften som man arbetar mot, visar på att de har ett intresse av att vilja skapa trygghet i vardagen i boendet.


Bland övriga fastighetsbolag i Stockholm
finns viss proaktivt arbete hos några, bland andra Nynäshamnsbostäder som sitter representerade i kommunens brottsförebyggande råd och samverkar för att begränsa och motverka brott, de har även en trygghetsjour som uppfattas mycket positivt både från organisationen och från hyresgästerna, enligt Nynäshamnsbostäders VD Chris Österlund.


Sämst bland Stockholms fastighetsbolag
i trygghetsarbetet är Huge Fastigheter i Huddinge. Bolaget har i dag ingen trygghetspolicy och avser ej att införliva en sådan i den ordinarie förvaltning, de har ej heller något boinflytandeavtal eller likvärdiga dokument, utan allt arbete utgår från vad bolaget själva önskar göra.

Information når inte ens de anställda


Huge Fastigheters förvaltningschef och vice VD,
Claes Berglund, meddelar att bolaget arbetar mycket aktivt med trygghetsskapande åtgärder; som städning, utbildning av personalen i bemötande av hyresgäster och trygghetsvandringar.


Detta är något som inte känns igen
hos några av de tillsvidareanställda medarbetare hos bolaget som Krama Mig haft kontakt med. Några röster är att medarbetare inte fått någon information om hur man praktiskt ska applicera informationen som meddelas av bolagets chefer, att medarbetare får fria händer att göra som de vill. Att bolagets hyresgäster inte tas på allvar vid kontakter med bolagets medarbetare bekräftas också av flera hyresgäster och att bolaget godtyckligt tillämpar dess regler, beroende på vem som handlägger ärendena. Bolaget tar inte heller ansvar fullt ut för de besiktningar som görs av företrädare för bolaget, utan enkom för de besiktningar som medarbetare noterar internt.


Maria Nordlöf, informationschef
vid Huge Fastigheter, meddelar på frågan om när bolagets information ska börja tillämpas i praktiken att ”det beror på vad det gäller, men vi arbetar på att bolagets information ska börja tillämpas”. Kommunikation och information som är applicerbar i praktiken är förhoppningsvis på gång hos bolaget, så att bolagets medarbetare kan börja arbeta även med trygghetsfrågor och förvaltningsfrågor som inkommer från hyresgäster.

Lagstifta om trygghetspolicy


Med tryggheten som grund
kan vi värna om varandra och därför är det trygga boendet en förutsättning. Därför är det viktigt med en trygghetspolicy som fastighetsbolagen arbetar utifrån med mål och syften som man har för avsikt att arbeta utifrån.
Så länge det bara är ett fastighetsbolag – Sollentunahem – som verkar proaktivt för att skapa trygghet bland hyresgästerna, behöver vi tillsammans verka för att en trygghetspolicy finns reglerat i svensk lagstiftning. För vem vill överlämna sin trygghet till en förvaltare som godtyckligt handlägger ärenden, som det görs hos Huge Fastigheter?


Ja till det trygga boendet och trygghetspolicy

Nej till otrygghet i boende och godtycklighet

Ovanstående inlägg publicerades 2011-12-17 klockan 11:43. Visste du att med positiva förebilder blir världen lite bättre med små, enkla medel?

Presentkorttorget
Dagens grattis
.
Krama Mig tipsar
Tips
Visste du att Krama Mig har över 500 kärleksdikter på svenska och engelska? Hitta din favorit till att ge till din partner och vän!
Bra för alla relationer
  • När du ska ha födelsedagsfest, bröllop eller annat jubileum finns kärleksfulla standupkomiker som bidrar med glädje!

Krama Mig tipsar

Tänkvärt på Twitter