Tur i kärlek och spel?
Med Sveriges nyaste casinon kan du få tur i både kärlek och spel!

Med freespin kan du testa att spela för nöjes skull.

» Krama någon i dag och vårda dina relationer! «Försäkringskassans handläggare har större makt över dig än vad vi vill tro! Makten som de besitter är godtyckligt, eftersom det, trots lagar, regleringar och rekommendationer finns en människa som till sist ska bedöma detta.


Genom tid och rum så förändras synen på dig och om din sjukdom – om du är sjuk över huvud taget. Det är konsekvensen av medikaliseringen och dess roll i samhället och i grund och botten handlar det om en människas godtyckliga agerande om du bedöms vara sjuk eller inte.

Genom att beskriva och analysera mänskliga problem, tillstånd och beteenden utifrån ett sociologiskt, historiskt och kulturellt perspektiv och infallsvinkel kan en dra olika slutsatser om sjukdomens vara eller icke vara – detta benämns vanligtvis som medikalisering och är ett sätt för att kunna konstatera om hur en situation är som kan råda i ett samhälle och en subgrupp av människor. De olika perspektiven är beroende av varandra, enligt professor Fredrik Svenaeus vid Södertörns högskola.

Gemensamma värdegrunder


För att ett samhälle ska fungera i praktiken krävs det att det finns gemensamma värdegrunder och regler som alla behöver förhålla sig till – likt spel som Monopol och Yatzy, där alla spelare är överens om vad som gäller redan från spelstart. Värdegrunder och regler kan ses som en norm som finns i samhället och bygger på ett strukturellt tillvägagångssätt för att sätta upp regler om hur samhället ska fungera. Hur värdegrunderna och reglerna ser ut, beror på hur samhället och subgrupperna av reglerna har för historisk, religiöst och kulturellt arv bakom sig och påverkar i mångt och mycket om hur det ser ut i dag.

Samhällets och subgruppernas värdegrunder och regler påverkar hur en ser på sjukdomar och om och hur en kan och ska arbeta för att förbättra detta i praktiken och i vardagen. Frågor som en behöver ställa sig är om någonting ska klassas som en sjukdom och vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska anses vara en sjukdom. I Sverige är det Socialstyrelsen som är utsedd till att ha en officiell lista över vad som ska anses som en sjukdom och läkare som ska efterleva, utifrån gällande lagstiftning, att sjukdomarna hanteras på sådant sätt som det beslutats i svensk lagstiftning. Ofta föregår arbetet med att klassa sjukdomar med vetenskapliga metoder och forskning, som i grund och botten handlar om en eller flera sammansatta grupper av individer kommer fram till – godtyckligt och med sammanställningar som grund och stöd – och kan variera genom tid och rum.

Läkarens makt över dig


Värdegrunder och regler påverkar sjukdomens vara och icke vara och var individer befinner sig – i dag finns det länder där det råder fri abort och länder där abort ej är tillåtet över huvud taget. I dag är synen på sexuellt umgänge mellan äldre person och ung pojke en helt annan i förhållande till synen som fanns i det antika Grekland, där det ansågs som någonting fint och pedagogiskt att ha en ung älskar som började bli vuxen.

I grund och botten handlar det om enskilda individers agerande och godtyckligt tyckande om du bedöms vara sjuk eller inte. Även om det finns en uttalad policy och en norm om vad som ska gälla så finns det en människa bakom allt som ska tillämpa och besluta om situationen och om ditt sjukdomstillstånd. Två olika människor, med läkare som titel, kan göra olika bedömning utifrån samma policy, norm och arbetssätt som bygger på vetenskapliga grunder. Genom att göra ett besök på ett sjukhus överlämnar du i praktiken beslutet, likt ett chans- och risktagande som i Monopol och Yatzy, över ditt liv i en annan människas händer som kommer konstatera och bestämma om du är sjuk eller om dina symtom är i en övergående fas av villfarelse.

Så vem bestämmer om du är sjuk eller inte? Vetenskapen? Samhället? Du som enskild individ? Det är läkaren som du möter som beslutar i ett spel där ditt liv är insatsen och där handläggaren till sist ska bedöma om du ska anses frisk eller sjuk!


Läsvärda tips:

Vill du läsa mer om medicin och makt rekommenderas ”Sjukdomens mening det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutic” av Fredrik Svenaeus och ”Grekiska: språket, kulturen, myterna” av Eva-Carin Gerö.


//Marcus Arvesjö, Krama Mig


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ovanstående inlägg publicerades 2014-07-12 klockan 12:50. Visste du att med positiva förebilder blir världen lite bättre med små, enkla medel?

Presentkorttorget
Dagens grattis
.
Krama Mig tipsar
Tips
Visste du att Krama Mig har över 500 kärleksdikter på svenska och engelska? Hitta din favorit till att ge till din partner och vän!
Bra för alla relationer
  • När du ska ha födelsedagsfest, bröllop eller annat jubileum finns kärleksfulla standupkomiker som bidrar med glädje!

Krama Mig tipsar

Tänkvärt på Twitter